Veiligheid

Cybersecurity is een belangrijk thema voor iedere organisatie, zowel voor middelgrote (familie)bedrijven en multinationals, als ook voor publieke organisaties, zoals zorginstellingen, woningcorporaties en gemeentes. Geen enkel cyberincident is volledig te voorkomen en iedere organisatie vormt een mogelijk doelwit. Snel opeenvolgende technologische ontwikkelingen, industriële systemen (Industrial Control Systems) die altijd verbonden zijn met het internet en introductie van het Internet of Things (IoT) maken organisaties kwetsbaar.

Naast de directe gevolgen van een cyberincident, zoals financiële schade en stilgevallen productie, heeft een cyberincident veelal ook indirecte gevolgen, waaronder mogelijk beschadigde reputatie en klantrelaties. Belangrijk is de vraag:

“Hoe weerbaar is uw organisatie bij een cyberaanval?
Bent u in staat een aanval snel te herkennen en de impact beperkt te houden?”

Ook in het kader van privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is cybersecurity belangrijk. De maatschappij, maar ook uw klanten, leveranciers en eigen personeel vertrouwen erop dat u (hun) persoonsgegevens zorgvuldig beheert. Adequate beveiliging van gegevens, zowel fysiek als digitaal, is een belangrijk onderdeel van uw beveiligingsplicht. Goede cybersecurity kan u hierbij helpen en draagt bij aan uw compliance met de AVG.

Inzicht in uw cyberveiligheid

Cbsec helpt u inzicht te verkrijgen in de mate waarin uw organisatie weerbaar is bij cyberincidenten, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een analyse naar de huidige kwetsbaarheden en risico’s of door het uitvoeren van een hackingtest. We laten u zien welke cyberdreigingen voor u relevant zijn. We stellen samen met u het risicoprofiel van uw organisatie op, zodat u weet waar u op dit moment het meest kwetsbaar bent. We vertellen u welke maatregelen nodig zijn om de specifieke risico’s voor uw organisatie het hoofd te bieden. Daarbij kiezen wij altijd voor de meest pragmatische oplossing die goed bij uw organisatie past. Indien gewenst, helpen we u ook bij het implementeren van deze maatregelen. Tijdens een risicoanalyse gaan we na hoe ‘volwassen’ uw organisatie nu al is met betrekking tot cyberrisico’s. Bijvoorbeeld of het onderwerp op de agenda bij het bestuur staat, of u voldoende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen, of u in staat bent snel te herstellen van een incident en of uw personeel zich bewust is van de invloed van hun gedrag op mogelijke cyberrisico’s.

Contact

Wilt u weten hoe Cbsec u kan helpen bij het beveiligen van informatie en het vergroten van uw cyberweerbaarheid? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met onze specialisten.